Kategori: Dini Bilgiler

‘Allahümme inni ukaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzetin ve tarfetin yatrifü biha ehlüssemavati ve ehlül arzi ve külli şey’in hüve fi i’lmike kainün ev kad kane.…

Share

Dini Bilgiler