Kategori: Kuran-ı Kerim

Âl-i İmrân Suresi 3 سورة آل عمران Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir. Âl-i İmrân Suresini Dinle…

Share

Kuran-ı Kerim

BAKARA SURESİ 2 سورة البقرة Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Bakara Suresini Dinle   بِسْمِ…

Share

Kuran-ı Kerim

FATİHA SURESİ  سورة الفاتحة 1 Fatiha Suresi Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Fatiha Suresinin ayrıca, Ümmü’l-Kitab (Kitab’ın özü)…

Share

Kuran-ı Kerim

Kaynak: Kur’an-ı Kerim Meallerini Kıyasla (40 Meâl)

Share

Kuran-ı Kerim